Dàn Phơi Đồ Thông Minh

Chiều cao từ 0.5m

Chiều rộng lúc gấp gọn 0.2m

chiệu rộng lúc duỗi ra 2m

Bề dài 1m5

Được thiết kế nhằm thu nhỏ lại khi không sử dụng

Được thiết kế gọn nhẹ dễ dàng gập ra gập vào

Liên Hệ: 0927203939