Dàn Phơi Thông Minh 4

Chiều rộng từ 2m đến 2m5

Chiều dài lúc gấp gọn 0.5m

Chiều dài lúc bung ra 2m

Dàn phơi đồ được mạ xi không rỉ sét

Liên Hệ: 0927203939