Kệ Trưng Bày Kiểu 3

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng 0.7m

Chiều dài 1m5

Kệ được chia làm 2 phần riêng biệt

phần 1 chiều dài 0.5m duocj thiết kế nhiều ngăn chia

phần 2 chiều dài 1m được chia làm 3 kệ cách nhau 1m

Liên Hệ: 0927203939