Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/qtdecor/domains/quyetthangdecor.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

Kệ Trưng Bày Kiểu 4

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng 0.5m

Chiều dài 4m

 

Liên Hệ: 0927203939