Kệ Trưng Bày Kiểu 4

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng 0.5m

Chiều dài 4m

 

Liên Hệ: 0927203939