Quầy cafe 04

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng từ 2m đến 2m5

Chiều dài 2m

Bên ngoài thiết kế theo tông vàng đen

Bên trong được dựng thiết kế gỗ ép

Tấm bạt phủ bên ngoài

Liên Hệ: 0927203939