Quầy Cafe 07

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng từ 2m đến 2m5

Bề dài 1m

Được thiết hình dạng như hình cốc cafe

có màu nâu cafe trong rất bất mắt

Thiết kế theo chất liệu Alu

Liên Hệ: 0927203939