Upload Image...
Upload Image...

Quầy Cafe

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng từ 3m đến 4m5

Bề ngang rộng 3m

Trang trí màu đen + thêm màu kem tượng trưng cho màu cafe

Đằng sau có logo bóng đèn sáng trắng

Liên Hệ: 0927203939