Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/qtdecor/domains/quyetthangdecor.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

Quầy Kem Di Động

Chiều cao từ 2m đến 3m

Chiều rộng từ 2m đến 2m5

Bề ngang rộng 1m5

Nhà vệ sinh phía sau bề ngang 1m bề dài từ 2m đến 2m5

Liên Hệ: 0927203939